شمال

نام تجاری: شمال
رسته:
مدیر عامل: محمّدعلی خواجه حسینی
نشانی: اتوبان شهیدمحلاتی،بعد از پل آهنگ،خیابان وفایی برومند،کوچه شاهرودی
شماره پلاک: 38
کد پستی: 1174813361
تلفن: 33558934
تلفن همراه: 09127018451