شهابی

نام تجاری: شهابی
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: یوسف شهابی
نشانی: خیابان پانزده خرداد شرقی ، کوچه آل آقا ، بن بست خشک پز
شماره پلاک: 5
کد پستی: 116666531
تلفن: 33561267
تلفن همراه: 09122720976