شهریور

نام تجاری: شهریور
رسته:
مدیر عامل: حمید خسروی
نشانی: دروازه شمیران ، کوچه جوادی ، خ مازندران
شماره پلاک: 291
کد پستی: 1151737412
تلفن: 77686813
تلفن همراه: 09123454326