شیراز کاتر

نام تجاری: شیراز کاتر
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: اسداله مجرد
نشانی: خ فردوسی جنوبی کوچه باربد پاساژ سیما طبقه دوم
شماره پلاک: 51
کد پستی: 1144613319
تلفن: 33926823
تلفن همراه: 09121575505
Edit