صاحب کوثر

نام تجاری: صاحب کوثر
رسته:
مدیر عامل: مجتبی خازنی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، بین خیابان شهید مدنی و شهید نامجو
شماره پلاک: 22
کد پستی: 1151654875
تلفن: 77646580
تلفن همراه: 09124366692