صباغی

نام تجاری: صباغی
رسته:
مدیر عامل: ابوالقاسم صباغی
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، خیابان شهید مصباح ، کوچه زرنگین
شماره پلاک: 14
کد پستی: 1147815811
تلفن: 77530855
تلفن همراه: 09122770017