صبوری

نام تجاری: صبوری
رسته: سازندگان قالب تیغهای برش و جعبه و کارهای چاپی
مدیر عامل: روانبخش صبوری
نشانی: خیابان شهید مصطفی خمینی ، پائین تر از سرچشمه
شماره پلاک: 645
کد پستی: 1118635118
تلفن: 33122029
تلفن همراه: 09121724987