صداي مردم

نام تجاری: صداي مردم
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: مجيد پورمنصف
نشانی: خ خواجه نصيرشرقي
شماره پلاک: 21
کد پستی: 1617939111
تلفن: 77503747
تلفن همراه: 09121215432