صدف

نام تجاری: صدف
رسته:
مدیر عامل: عبداعظیم محمودی خاتون آبادی
نشانی: بازار آهن شاد آباد 17 شهریور خیابان نبی اله کرمی نرسیده بهشیر پاستوریزه
شماره پلاک: 363
کد پستی: 1378788446
تلفن: 02166816226
تلفن همراه: 09124888828