صفا

نام تجاری: صفا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مرتضی امیرخانی فروتنی
نشانی: خیابان پیروزی ،خیابان غلامعلی پیچک،
شماره پلاک: 138
کد پستی: 1715874949
تلفن: 3339324
تلفن همراه: 09121221913
Edit