ضرغامی

نام تجاری: ضرغامی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مهران ثریای ضرغامی خمسه
نشانی: خیابان پانزده خرداد خ پامنار
شماره پلاک: 150
کد پستی: 1116744713
تلفن: 33901174
تلفن همراه: 09126992686