طاها

نام تجاری: طاها
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی مصیب نژاد
نشانی: خیابان رجایی خ خالقی پور غربی نبش خ شیر محمدی و خالقی پور
شماره پلاک: 195
کد پستی: 1819999767
تلفن: 55316483
تلفن همراه: 09122832579