طاهر

نام تجاری: طاهر
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: مجید طاهری
نشانی: خ پیروزی خ افراسیابی
شماره پلاک: 373
کد پستی: 1766655383
تلفن: 77410609
تلفن همراه: 09121838268
Edit