طایفه

نام تجاری: طایفه
رسته:
مدیر عامل: عباس طایفه علی وردی
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، خیابان شهید پورموسی
شماره پلاک: 23 و 21
کد پستی: 1599673418
تلفن: 88946708
تلفن همراه: 09123277270