طبرستان

نام تجاری: طبرستان
رسته:
مدیر عامل: رجبعلی احمدی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی،بین خیابان دانشگاه و ابوریحان،کوچه تجلی
شماره پلاک: 202
کد پستی: 1316783984
تلفن: 66415011
تلفن همراه: 09122045583