طراوت

نام تجاری: طراوت
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: اسماعيل طراوت
نشانی: چهارراه گلوبندك ، كوچه شهيد بادامچي ، كوچه حمام تابش
شماره پلاک: 3
کد پستی: 1191764581
تلفن: 55801607
تلفن همراه: 09373911947