طرح و رنگ افرا

نام تجاری: طرح و رنگ افرا
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسن زبانران بی مانند
نشانی: خیابان فردوسی جنوبی ، پاساژ سیما ، پلاک 151 ، طبقه اول واحد 46
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613158
تلفن: 02136056985
تلفن همراه: 09122116106