طرح و نقش

نام تجاری: طرح و نقش
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: فریبرز قدس
نشانی: افسریه 15 متری سوم بین خ27 و 28 پلاک 376
شماره پلاک: 376
کد پستی: 1784857817
تلفن: 33801020
تلفن همراه: 09121020034
Edit