طلائیه

نام تجاری: طلائیه
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: امیر عرشی زاده
نشانی: خیابان پیروزی بلوار ابوذر بین پل اول و دوم
شماره پلاک: 936
کد پستی: 1766767393
تلفن: 33055803
تلفن همراه: 09121351204
Edit