طلاکوب

نام تجاری: طلاکوب
رسته:
مدیر عامل: محمدعلی پیشوای لاکانی
نشانی: خیابان سعدی شمالی، کوچه زوارئیان، پاساژ گوهرین ( زیر همکف )
شماره پلاک: 30
کد پستی:
تلفن:
تلفن همراه: 09121142335