طلق تهران

نام تجاری: طلق تهران
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی محمد اسدی
نشانی: خیابان امیر کبیر ، خ پامنار ، پاین تر از کوچه خلیلی مفرد پلاک 327
شماره پلاک: 337
کد پستی: 1117635473
تلفن: 33984178
تلفن همراه: 09351001655
Edit