طوبی

نام تجاری: طوبی
رسته:
مدیر عامل: علی اکبر بلالی
نشانی: خیابان سعدی شمالی،کوچه صفامنش
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1145756713
تلفن: 33712685
تلفن همراه: 09121180384