طیف نگار

نام تجاری: طیف نگار
رسته:
مدیر عامل: فرهاد رضائیه
نشانی: شادآباد،خ 17 شهریور خ شهدای پرسی گاز جنوبی
شماره پلاک: 2
کد پستی: 1378769111
تلفن: 66796523
تلفن همراه: 09121215956