طیف

نام تجاری: طیف
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: شهرام طوطیان یزدی پور
نشانی: فردوسی جنوبی نبش کوی باربد پاساژ صدا و سیما طبقه سوم داخلی 85
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613345
تلفن: 33993774
تلفن همراه: 09121764980