عابدی

نام تجاری: عابدی
رسته: حروفچینی و خدمات نشر به صورت مکتوب
مدیر عامل: رامین عابدی
نشانی: تهرانپارس ، بعد از بلوار پروین ، خیابان 22 شرقی
شماره پلاک: 665
کد پستی: 1656744981
تلفن: 77785534
تلفن همراه: 09195075413