عارف

نام تجاری: عارف
رسته:
مدیر عامل: سیّدحجت مجابی
نشانی: خیابان پانزده خرداد غربی ، خیابان شیخ فضل الله نوری
شماره پلاک: 22 ( همکف )
کد پستی: 1114784643
تلفن: 55813870
تلفن همراه: 09121021027