عصر نوین

نام تجاری: عصر نوین
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسین سهرابی
نشانی: بزرگراه رسالت خیابان 37
شماره پلاک: 9
کد پستی: 1683913314
تلفن: 77202210
تلفن همراه: 09123340182