عصر گرافیک

نام تجاری: عصر گرافیک
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: محمدرضا بیات
نشانی: بزرگراه رسالت خ 16متری دوم خ شهیدمحمودی خ کمالی
شماره پلاک: 1
کد پستی: 1675633111
تلفن: 22507900
تلفن همراه: 09123832770
Edit