عطاگرافیک

نام تجاری: عطاگرافیک
رسته:
مدیر عامل: سید هادی حسینی
نشانی: بزرگراه فتح بعد از پل کن کوچه 6 متری قمری ساختمان 110 سوله دوم
شماره پلاک: 732
کد پستی: 1386943931
تلفن:
تلفن همراه: 09129587893