( علی بن موسی الرضا (ع) )

نام تجاری: ( علی بن موسی الرضا (ع) )
رسته:
مدیر عامل: رضا حدیدی
نشانی: خیابان دماوند، بعد از ایستگاه فرودگاه
شماره پلاک: 1062
کد پستی: 1731653441
تلفن: 77585374
تلفن همراه: 09121042059