عیاران

نام تجاری: عیاران
رسته:
مدیر عامل: داود سوهانی
نشانی: خ رجایی خیابان علی رضایی عدل مجتمع اهن بندر فاز e طبقه همکف واحد 24
شماره پلاک: 24
کد پستی: 1816737537
تلفن: 55393801
تلفن همراه: 09127032759