غزال

نام تجاری: غزال
رسته:
مدیر عامل: اسحق مقیمی شیجانی
نشانی: جاده آبعلی ، خیابان سازمان آب ، خیابان پنجم شیدائی شرقی ، کوچه شادی شمالی
شماره پلاک: 50
کد پستی: 1659634181
تلفن:
تلفن همراه: 09123172987