غلامی

نام تجاری: غلامی
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: داود غلامی
نشانی: خ شهیدمدنی (نظام آباد)ایستگاه عظیم پورنبش کوچه حسینی
شماره پلاک: 136
کد پستی: 1618834585
تلفن: 77502850
تلفن همراه: 09121731910
Edit