فجر

نام تجاری: فجر
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: حسن ملامحمدی
نشانی: خیابان 20 متری ابوذر خ سجاد جنوبی خ خدایار حسنی
شماره پلاک: 26
کد پستی: 1369983645
تلفن: 66139536
تلفن همراه: 09194484429
Edit