فدک

نام تجاری: فدک
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مجتبی منتطری شاه توری
نشانی: خیابان انقلاب ابتدای خیابان نامجو شمالی
شماره پلاک: 160
کد پستی: 1619918665
تلفن: 77514311
تلفن همراه: 09122237824
Edit