فرزین

نام تجاری: فرزین
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: سیّدحسین فرزین یار
نشانی: میدان رسالت ، خیابان شهیدرفیعی ، شمال غرب مسجدالرسول(ص)
شماره پلاک: 77
کد پستی: 1676674111
تلفن: 77241813
تلفن همراه: 09121193482