فرهنگ

نام تجاری: فرهنگ
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: ابوالفضل محمدی هزاوه
نشانی: میدان رسالت جنب مسجد الرسول خ سلمان طرقی
شماره پلاک: 116
کد پستی: 1676696611
تلفن: 77220633
تلفن همراه: 09362893440