فروشگاه فجر

نام تجاری: فروشگاه فجر
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: مجید خردجو
نشانی: خیابان پانزده خرداد شرقی ، کوچه قائم مقامی ، بازارچه نایب
شماره پلاک: 72
کد پستی: 1166755761
تلفن: 33561813
تلفن همراه: 09121140412