فروشگاه ملزومات چاپ ایران

نام تجاری: فروشگاه ملزومات چاپ ایران
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: سید محمد آقا سید محمد دزفولی
نشانی: خیابان جمهوری اسلامی شرقی، کوچه ممتاز
شماره پلاک: 3
کد پستی: 1143915138
تلفن: 33916941
تلفن همراه: 09121195796