فروشگاه ملزومات چاپ توحید

نام تجاری: فروشگاه ملزومات چاپ توحید
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: حسن شیخ زاده
نشانی: خیابان 15 خرداد ، چهارراه مصطفی خمینی ، کوچه حمام چال ، مجتمع تجاری محمد
شماره پلاک: 202
کد پستی: 1165786455
تلفن: 55614359
تلفن همراه: 09124212657