فروشگاه ملزومات چاپ رسالت

نام تجاری: فروشگاه ملزومات چاپ رسالت
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: وحید سعیدی اسکوئی
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، خیابان شهید مصباح ، پاساژ تهران کاغذ
شماره پلاک: هم کف 40
کد پستی: 1147814911
تلفن: 77638267
تلفن همراه: 09123110176