فریال

نام تجاری: فریال
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد رضا فلاح عسگری
نشانی: شاد آباد بازار آهن بهاران 2 بلوک 15 طبقه دوم
شماره پلاک: 245
کد پستی: 1374673486
تلفن: 66822848
تلفن همراه: 09121721926