فرید

نام تجاری: فرید
رسته:
مدیر عامل: محمّد حسین مغرب زمینی
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام،نرسیده به هدایت
شماره پلاک: 232
کد پستی: 1147855315
تلفن: 77533935
تلفن همراه: 09121214811