فطروس

نام تجاری: فطروس
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: ابوالفضل احمد پناه مهرجردی
نشانی: میدان فلاح ، خ فرهانی ، خ ورزدار،پلاک 44
شماره پلاک: 44
کد پستی: 1366994611
تلفن: 55794232
تلفن همراه: 09120194702
Edit