فقیه

نام تجاری: فقیه
رسته:
مدیر عامل: سید محمدمهدی فیض اصفهانی
نشانی: خیابان سعدی جنوبی، کوچه بانک تجارت
شماره پلاک: 3 ( زیرزمین )
کد پستی: 1143816667
تلفن: 33113927
تلفن همراه: 09122848752