فویلکار

نام تجاری: فویلکار
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمدحسن رحیمی پورآذرنیائی
نشانی: میدان بهارستان خ امیر کبیر کوچه نظامیه
شماره پلاک: 106
کد پستی: 1141655415
تلفن: 33118628
تلفن همراه: 09123143585
Edit