قائم

نام تجاری: قائم
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی اصغر فامرینی
نشانی: تهرانسر بلوار بهشتی خیابان صدقی فاز 5
شماره پلاک: 38
کد پستی: 1388966468
تلفن: 44573412
تلفن همراه: 09125251536
Edit