قدر

نام تجاری: قدر
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: محمد جواد مقدس نژاد
نشانی: خیابان پیروزی بلوار ابوذر بعد از پل دوم
شماره پلاک: 597
کد پستی: 1767673881
تلفن: 33165120
تلفن همراه: 09121168910
Edit