كارنگ

نام تجاری: كارنگ
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: كامران شاهيد
نشانی: خيابان دكترفاطمي،خيابان كاج شمالي،نبش خيابان شهيد زينالي
شماره پلاک: 185.183
کد پستی: 1431844454
تلفن: 88024010
تلفن همراه: 09123492767