لعل

نام تجاری: لعل
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: فرشاد انشائی مجرد
نشانی: خ مجاهدین اسلام ایستگاه بهنام ط 2
شماره پلاک: 135
کد پستی: 1154835911
تلفن:
تلفن همراه: 09122361419
Edit